آرشیو برای ‘لازاروس’

.      لازاروس و همکارانش در کتاب  چهل فکر سمی که در شما افسردگی، اضطراب و احساس گناه ایجاد می کنند، شرح می دهند. سپس این چهل فکر را زیر سوال برده و پادزهرهای آنها را در اختیارتان می گذارند.. این چهل فکر سمی را به زبان ساده‌ای بیان می‌کنیم، سپس آن فکر را تحلیل می‌کنیم و پادزهرهای آن را ارائه می‌کنیم. احساس خوب و زندگی اثر بخش، تا […]

موضوع: لازاروس

حامیان