آرشیو برای اسفند, ۱۳۹۳

آنا فرويد (۱۹۸۲ – ۱۸۹۵) آنافرويد در ۳ دسامبر ۱۸۹۵ متولد شد. آنا جوانترين و ششمين فرزند سيگموند فرويد و مارتا فرويد است. او يك كودك سرزنده و مشهور به شيطنت بود. پدرش سيگموند به دوستش افليز در سال ۱۸۹۹ نوشت «آنا يك كودك زيباي تخس است.» (انتشارات موزة فرويد، ۱۹۹۳). با وجود آنكه آنا فرويد ممكن است بچه برنامه ريزي نشده اي بوده باشد (او گفت كه اگر روش […]

حامیان