آرشیو برای بهمن, ۱۳۹۳

در سال ۱۹۷۰ دردانشگاه دلاویر روانشناسی در باره هیجان خواهی پژوهشی را شروع کرد   در ابتدا ایزنگ  گفت هیجان خواهی صفتی است ارثی اما طبق نظریه «ماروین زاکرمن» هیجان خواهی تحت عنوان نیاز به تجارب و احساس های گوناگون، پیچیده، بدیع و بی سابقه و تمایل به خطر جویی تعریف شده است نکته مهمی که باید در اینجا متذکر شد آن است که یکی از عناصر اصلی هیجان خواهی تمایل […]

Hans Eysenck The Eysenck Personality Questionnaire (EPQ Our free Personality Test Know Your Own MInd is based on the well-proven Eysenck Personality Questionnaire. It is based on tried and tested principles, the result of research by renowned Professor of human psychology, Hans Eysenck, and described in his popular book ‘Know Your Own Personality’ published first in 1972. He had a clear understanding of how introversion and extraversion, combined with the […]

  در اولین درس روانشناسی ردیف اخر کلاس بزرگی نشستم صندلی ام را به دیوار تکیه دادم و تا انجا که امکان داشت خودم را در حالت راحتی قرار دادم و گوشم را برای هر چیز جالبی که می توانست توجه ام را جلب کند تیز کردم یک روز استاد که ادم بسیار خوبی بود و به نظر میرسید که سخت می کوشیدخود را متقاعد کند که روانشناسی چیزی است […]

  تقدیم به همه درمانگران بی ادعا   گرچه در خیلی از وبلاگها و سایتها دیده شده که همکاران روانشناس ما توضیحات خوبی در باره تفاوت بین روانشناسان و روانپزشکان ارائه داده اند اما چون چند روز پیش دو نفر از روانپزشکان کشورمان در شبکه خبر نسبت به علم روانشناسی کم لطفی کردند ناگزیر شدم چند خطی را بنویسم البته روانشناس بالینی در ان برنامه بطور دقیق توانست علم روانشناسی […]

حامیان