آرشیو برای دی, ۱۳۹۳

آلپورت چھره مھمى در بسط مفھوم سلامت روان به حساب میاید وى روا نشناس معروفى است كه بطور گسترده در مورد تعداد زیادى از حوز ه ھاى شخصیت از قبیل خویشتن، انگیزش، ارزش ھا وشخصیت سالم مطلب نوشته است آلپورت به دلیل مطالعات گسترده اش در مورد شخصیت، لقب پدر روا نشناسى شخصیت را به خود اختصاص داده است او اولین روا نشناسى است كه گفت: روانشناس نباید صرفا به […]

روان شناسي مثبت از مارتین سلیگمن، به عنوان پدر روانشناسی مثبت نگر نام برده می‌شود. او معتقد بود افسردگی، بیش از آنچه که باید،‌ فراگیر شده و به همین دلیل، مطالعات گسترده‌ای را در این زمینه انجام داد. او بر این باور است که خوش بینی را هم می‌توان آموخت. همانگونه که بدبین بودن هم آموخته می‌شود. از میان انبوه عواملی که می‌توانند خوش بینی و بدبینی را شکل دهند، […]

دیس تایمی یا افسرده خویی نوعی افسردگی خفیف است. بدین معنا که هرچند افسرده خویی باعث نوعی اختلال در عملکرد کاری، تحصیلی و اجتماعی می شود، میزان آن به شدت افسردگی اساسی نیست. در بسیاری از مواقع افراد افسرده خو حالت خود را عادی تلقی می کنند. در نتیجه بسیاری از آنان اصلا از وجود مشکل آگاهی ندارند. فرد، بیشتر روزها و در اکثر ساعت های شبانه روز احساس متوسطی […]

    فروید در ششم ماه مهر ۱۸۵۶ در “فرای برگ” (واقع در چکسلواکی) به دنیا آمد . پدرش یهودی و تاجر پشم بود و مادرش که ۲۰ سال از پدر فروید کوچکتر بود زنی با محبت و حامی خانواده بود از هشت فرزند خانواده فروید توانایی ذهنی بیشتری از خود نشان داد. فروید پس از تحصیلات دبیرستانی، ابتدا به تحصیل در رشته پزشکی پرداخت و در سال ۱۸۸۲ پس […]

   زندگینامه آلبرت بندورا در ۴ دسامبر ۱۹۲۵ در منطقهٔ زیبا ولی کوهستانی و سرد شمال آلبرتا، کانادا به دنیا آمد. مثل بسیاری از کودکانی که در روستاهای کوچک به دنیا می‌آیند، بندورا، از ابتدائی تا دبیرستان به یک مدرسه رفت. اما به خاطر کمبود معلم و منابع مختلف، از بندورا و دیگر دانش آموزان خواسته می‌شد که به خودشان درس دهند. بعد از دیپلم و در تابستان، بندورا در […]

حامیان