images

 


دربررسی و ارزیابی وضعیت روانی بیماران اسکیزوفرنی گاهی تفکر انان شکل هذیان به خود می گیردبه

عبارت دیگر در اسکیزوفرنی هذیان مربوط به اختلال در تفکر بیمار محسوب می شود که عبارت از یک

عقیده باطلی است که با منطق قابل اصلاح نبوده واعضاء دیگر گروهی که فرد متعلق به ان است در ان

عقیده شریک نیستند برای شناسایی بیشتر اختلال در تفکربیماران اسکیزوفرنی چند نمونه از اختلالات فکر

در این بیماران را شرح میدهیم :

Incoherence                                                                  گسستگی یا بی ربط گویی

این نوع گفتارغیر قابل درک است و فهم ان برای دیگران غیر ممکن است چون بین کلمات و جملات ارتباط

معنا داری وجود ندارد مثلا بیماریکه پرسیده شد چه احساسی داری ؟ گفت درخت پایین شهر اینجا نیست که

تاثیر زیادی داشته باشد.

Loosening of association                                                                واپاشی تداعیها

جریان افکاری که مبهم،نا متمرکز،وغیر منطقی است مثلا از بیماری پرسیده شد چه احساسی دارد ؟گفت

من امروز خیلی خوبمفهر چند که فکر نمی کنم به اندازه کافی خوبی در جهان باشد .

Illogical thinking                                                                          تفکر غیر منطقی

تفکری که با تضادها ونتیجه گیریها ی اشتباه مشخص میشود وکل سیستم شناختی فرد را توصیف می کند و

افرادی که غیر منطقی فکر می کنند معمولا نمی توانند درک کنند که دیگران انها را غیر منطقی بر داشت

می کنند مثلا بیماری که شیر دوست دارد فکر می کند باید تا اندازهای گربه باشد چون می داند که گربه ها

شیر زیاد دوست دارند.

Neologisms                                                                                          واژه تراشی

بیمار کلمات جدیدی را ابداع می کند،یا کلماتی که بیمار معانی شخصی جدیدی به ان داده است را تحریف

کند مثلا زنی در خیالپردازی به ادم کشی می گوید :من نمی توانم این افکار تپانچه ای قتلانه را تحمل کنم

Poverty of contant of speech                                                           نارسایی محتوای گفتار

گفتاری که اطلاعات خیلی کمی را انتقال می دهد زیراسخنگومبهم،بیش انتزاعی،بیش عینی،یا یکنواخت

است وقتی از بیمار می پرسند چه احساسی داری می گوید :میتوانم بگویم خوبم و خوب نیستم اما بهتر است

بگویم مثل سنجابی هستم که روی یک تکه اهن زنگ زده نشسته است.

Blocking                                                                                               انسداد فکر

در این حالت در زمان صحبت کردن فکری را گم میکند ومدتی سکوت می کند چندثانیه تا چند دقیقه طول

می کشد.

Circumstantiality                                                                                  حاشیه پردازی 

در این حالت بیمار با توضیح جزییات نامربوط و غیر ضروری که منجر به دور افتادن از موضوع اصلی

میگرددمشخص است مثلا اگر از بیمار در باره شغلش سوالی پرسیده شود سابقه ۱۵ سا له کار خود را

توضیح می دهد که بسیار کسل کننده است حاشیه پردازی را تفکر لا بیرنتی هم می گویند.

Tangentiality تفکرانحرافی:

این حالت بیمار از اصل مطلب منحرف می شود و به موضوع اصلی هم بر نمی گردد مثلا زمانی که از

زنی پرسیده شدچه مدت است که افسرده شده است او شروع کرد در باره خلق غمگین و اندوهگینش و در

اخر هم از اوضاع نا مناسب رسیدگی شکایت کرد.

Canfabulation                                                                                        افسانه بافی 

دراینجا بیمار به ساختن واقعیتها و رویدادها برای پر کردن جاهای خالی در حافظه می پردازد که اینها

دروغهای هوشیار نیستند بلکه تلاشی هستند برای پاسخ دادن به سوالات وجوابهایی که نزدیک به واقعیت

است مثلا اگر از بیمار پرسیده شود صبحانه چه چیز خورده است او می گوید که بلغور با جو با عسل ،در

اینجا بجای جواب اصلی صبحانه ای که در منزل می خورده را می گوید.

Echolalia                                                                                               پژواک گویی

دراینجا بیمار مدام با تکرار و منعکس کردن کلمات یا عبارتها ،بطوری که انگار فرد ادا در می اورد

یا کنایه میزندمثلا وقتی دوستش از بیمار پرسید ساعت چند است گفت ساعت ساعت ساعت ساعت .

Flight of ideas                                                                                         پرش افکار

گفتار سریعی که اگر چه معمولا قابل فهم استاما با شتاب ،تغیرناگهانی موضوع،وبازی با کلمات مشخص

میشود مثلا بیمار می گوید من باید سر کار بروم همین الان میروم باید کمی پول پیدا کنم بچه ها نیاز دارند

خیلی گران شده من نیاز دارم من به مقداری پول نیاز دارم.

Pressure of speech                                                                                      فشار تکلم

تکلم بیمار بقدری سریع وبر انگیخته استکه انگار فرد در درون خود مجبور به بیان سیلی از تک گویی

بدون توقف است در واقع انفجاری صحبت مکنند مثلا بیمار وسط جمله مکثی می کند ، نفس بلندی

میکشد بعد باقی جمله را به جمله بعدی وصل می کند و مجال تداخل را از شنونده می گیرد.

Perseveration                                                                                           درجاماندگی

به تکرار فکر،کلمه،یا صدایی یکسان می گویند مثلا زنی می گوید باید لباس بپوشم ،باید لباس بپوشم لباس

هایم،لباسهایم باید لباس بگوشم و….

لطفا امتیاز هید
  • عالی (1)
  • خوب (0)
  • قابل قبول (1)
  • ضعیف (0)
موضوع : دسته‌بندی نشده

فرستادن دیدگاه


حامیان